Deelnemers gezocht onderzoek vermoeidheid na kanker

Care4Fatigue studie

In deze studie wordt de zorgbehoefte, hulpzoekgedrag en het gebruik van zorg voor vermoeidheid onderzocht bij patiënten die behandeld zijn voor kanker. De studie wordt uitgevoerd vanuit het Amsterdam UMC, gefinancierd door KWF kankerbestrijding.

Om een goed beeld te krijgen van wie behoefte heeft aan hulp voor vermoeidheid en wie niet, worden er patiënten gezocht die gedurende 2 jaar een aantal vragenlijsten willen invullen. 

Voor meer informatie zie de website.

Downloads