Coördinatoren

De dagelijkse leiding is in handen van coördinator Hester Thasing en Ria Berkelaar.

Voor de gasten en vrijwilligers zijn zij dan het aanspreekpunt.