CancerConnect

Kanker … en nu?

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, zit je vooraan in de rollercoaster van angsten, twijfels en onzekerheden.

Wat staat je te wachten naast het medische aspect, zowel praktisch als emotioneel? Het zijn logische vragen waarmee ook wij als (ex)kankerpatiënten te maken hebben gehad. Ook als je al wat verder in je behandeltraject bent, kun je tegen deze vragen aanlopen bijvoorbeeld ten aanzien van een bepaalde behandeling die je moet onder gaan.

CancerConnect is een nationaal netwerk van ervaringsdeskundigen. 

Voor meer informatie ga naar de website www.cancerconnect.nl

logo-cancerconnect