Rapport over het bezoeken van inloophuizen

Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten

 

Het kwalitatieve onderzoek onder 34 bezoekers uit twintig inloophuizen in Nederland, is uitgevoerd met subsidie van KWF Kankerbestrijding.

De uitvoering van de interviews zou niet mogelijk zijn geweest zonder de intensieve medewerking van diverse betrokkenen bij dit onderzoek: de bezoekers, die belangeloos en met veel inzet meewerkten aan de interviews. Verder de coördinatoren en de vrijwilligers van alle twintig inloophuizen en de leden van de begeleidingscommissie.

Op de website van IPSO (Over IPSO - Onderzoek) is het volledige rapport te lezen. www.ipso.nl