Bestuur

Het beleid en de visie worden bepaald door een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten en draagt zorg voor de bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit:

     - Bart Top (voorzitter)

     - Hetty Kruithof (secretaris)

     - George Reurings (penningmeester)

     - Pieter Koopmans 

     - Edith Bruin 

     - Henk Mos

     - Gertie Pinxteren

 De bestuursleden ontvangen geen beloning.