Deelnemers gezocht voor SMART onderzoek - Eigen regie van mensen met gevorderde kanker en hun naasten

Het is voor mensen met kanker en hun naasten niet altijd eenvoudig om met de ziekte om te gaan, en de vaak ingrijpende gevolgen ervan. Moeilijkheden zoals pijn, vermoeidheid, verdriet, stress en zorgen, maar ook de vele afspraken in het ziekenhuis of met de huisarts kunnen het normale dagelijks leven ernstig verstoren. Lang niet iedereen is daarop voorbereid.

In dit onderzoek gaan de onderzoekers na of het “Leven met Kanker” programma patiënten en hun naasten kan ondersteunen in de omgang met de uitdagingen en moeilijkheden die zij ervaren met gevorderde kanker.

Op hun website kun je nadere informatie vinden.