Onderzoek naar het programma 'Leven met kanker'

HET 'LEVEN MET KANKER' PROGRAMMA

Leven met kanker en de gevolgen ervan is niet eenvoudig. Dat geldt voor mensen die zelf kanker hebben en voor hun naasten; zeker als duidelijk is dat de ziekte is gevorderd en genezing niet meer mogelijk is. Het is moeilijk om dan grip te houden op het dagelijks leven met de ziekte en eventuele behandelingen.

Om mensen hierbij te ondersteunen, heeft het Erasmus MC het programma ‘Leven met Kanker’ ontwikkeld. In dit programma leren 8-12 deelnemers in 6 online bijeenkomsten hoe ze kunnen omgaan met wat het leven momenteel ingewikkeld maakt.

WIE KOMEN ER IN AANMERKING?
Mensen met gevorderde kanker en naasten kunnen deelnemen aan dit programma en het bijbehorend onderzoek. De naaste kan een partner, kind, ouder, broer/zus, vriend(in) of buur zijn. Deelname kan apart of samen. Om te kunnen deelnemen moet je wel een computer of laptop hebben en een internet verbinding.

HET ONDERZOEK
Er wordt onderzocht of het 'Leven met Kanker' programma deelnemers kan ondersteunen in het omgaan met de uitdagingen en moeilijkheden van het moeten leven met kanker en de eigen regie daarover. Voor het onderzoek wordt aan alle deelnemers gevraagd om 3 keer een vragenlijst in te vullen en om tijdens het programma een logboekje bij te houden.

Op de website Met zorg leven kun je verdere informatie vinden.

De website SMART-onderzoek geeft je ook informatie over het onderzoek en de onderzoekers.

Downloads