Koninklijke onderscheiding voor Huub!

Een gedreven vrijwilliger met een grote betrokkenheid en een begrip in De Hoef. Zo kan Huub van Bemmelen (De Hoef, 1940) het best worden omschreven.

Al tientallen jaren is hij onafgebroken maatschappelijk actief. Sinds 1956 voor de Hoefse parochiegemeenschap. Als 16-jarige jongen volgde hij zijn vader op als collectant voor de penningvereniging (een vereniging die naast de gebruikelijke collectes moest zorgen dat de kerk financieel kon blijven draaien). Daarnaast was hij lid van het kerkbestuur, de pastoraatgroep en de liturgiegroep. Hij gaat nog steeds voor bij vieringen, avondwaken en uitvaarten. Ook is hij al 40 jaar in het weekend koster en sinds zijn pensionering ook bij rouw en trouw en bij de mis voor ouderen en alleenstaanden. Ook begeleidt hij de misdienaars, de schoolvieringen en verzorgt hij het drukwerk van het parochieblad.

Naast zijn kerkelijke activiteiten is Huub sinds 1969 actief vrijwilliger bij omnisportvereniging HSV’69. Huub is één van de ereleden en was onder andere bestuurslid, jeugdleider en onderhoudsman.

Vanaf 1990 is Huub vrijwilliger bij de Stichting Hoefse Belangen. Hij is actief als mede-organisator van Koningsdag, leidt de traditionele bingo-avonden en is actief bij de 5-jaarlijkse Gondelvaart. Binnen de Hoefse gemeenschap is Huub bij uitstek een verbinder, hij kent iedereen, iedereen kent hem, hij praat alles bij elkaar en brengt sfeer, zo ook tijdens de evenementen.

Na zijn pensionering in 2003 als conciërge van het Hoofdvaart College, werd Huub vrijwilliger en staat hij examenkandidaten bij op diverse onderdelen van hun examen.

Vanaf 2007 tot heden is Huub van Bemmelen lid van het Programma Beleid Bepalend Orgaan van RTV De Ronde Venen. Door het Commissariaat van de Media wordt vooral gekeken of de omroep voldoende aandacht besteed aan lokale onderwerpen (nieuws, sport, evenementen, etc.) Het PBO maakt een jaarverslag en stuurt dit naar het Commissariaat. Als dit wordt geaccepteerd, kan de lokale omroep weer een jaar verder. Huub vertegenwoordigt in het PBO de “minderheden”.

Sinds 2012 is Huub vrijwilliger bij ’t Anker, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, en sinds 2020 de technisch coördinator. Hij coördineert en voert de technische werkzaamheden uit. Ook onderhoudt hij de contacten met vrijwilligers en gasten van 't Anker. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

img-20210426-wa0003