Wereldkankerdagbloemen in De Passage

Vrijwilligers van Inloophuis 't Anker delen op zaterdag 1 februari 2020 van 11.00 uur tot 13.00 uur Wereldkankerdagbloemen uit aan het winkelend publiek in De Passage.

Met het uitdelen van de bloemen vragen we aandacht voor Wereldkankerdag en informeren wij geïnteresseerden over wat het inloophuis kan betekenen voor mensen met kanker en hun naasten. Het inloophuis is op dinsdag 4 februari 's avonds van 20.00 uur tot 21.30 uur open voor inloop.

De Wereldkankerdagbloem symboliseert liefde, kracht, erkenning en respect, en is bedoeld om mensen die met kanker geconfronteerd zijn een hart onder de riem te steken. Mensen die zelf ziek zijn of zijn geweest of die verdriet hebben om een overleden dierbare. De bloem kan ook worden (door)gegeven als teken van dank en respect voor mensen die zorgen voor een familielid, vriend of kennis met kanker.