Eerste dag in de nieuwe locatie!

Het gesproken woord geldt

Toespraak van de voorzitter

Dames en heren,

Vandaag, 1 oktober 2019, met deze officiële opening van het nieuwe onderkomen van ‘t Anker bereiken wij een nieuwe mijlpaal in de 15-jarige geschiedenis van onze stichting.
Zijn wij begonnen in een ruimte van de Stichting AJOC, om daarna ons te gaan vestigen in een voetbalkantine, nu zitten wij in een schitterende ruimte waarin iedereen die bij ons te gast is, zich kan uitdrukken op een eigen wijze; het kan zijn door middel van schilderen, door middel van zingen, men kan hier een massage ondergaan zonder dat wij, en met name de coördinatoren en de andere vrijwilligers, de boel nadien moeten opruimen zodat het weer een voetbalkantine werd.
Voordat deze activiteiten hier nu plaats kunnen gaan vinden is er, zoals men dat noemt, nogal wat ‘water door de zee’ gegaan.

Immers vanaf het moment dat het bestuur de toenmalige voorzitter Chris Gispen de opdracht gaf naar een ander onderkomen te zoeken, zat een tijdsbestek van 2 jaar. In die 2 jaar heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de huidige partners, de Voedselbank, Tympaan-de Baat en het Atelier de Kromme Mijdrecht. Er moest in die tijd gekozen worden tussen de huidige Trekvogel en de Twistvlietschool. Dit gebouw was technisch vele malen beter en dat had onze oud-voorzitter goed in de gaten en eensgezind werden de pijlen gericht op de Trekvogel in de gesprekken met de Gemeente De Ronde Venen.
De ambtenaar die dit project begeleidde toonde veel begrip voor de specifieke eisen die de verschillende partners hadden en zonder haar hadden wij hier nog niet gezeten. Dit ondanks dat gemeentelijke molens verdraaid traag draaien. Kijk maar eens naar het oude schoolplein!
De bedoeling is dat dit plein wordt veranderd in een plein waar 30 auto’s geparkeerd kunnen worden. Dit hebben we in de zomer afgesproken en ik weet zeker dat het goed komt alleen het gaat niet snel.

Snel gingen wel onze mensen aan het werk toen ons de sleutel werd overhandigd en met een meer dan normale, niet aflatende inzet gingen de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren aan de slag om van deze klaslokalen een mooi en kleurrijk onderkomen te maken.
En u ziet het resultaat als u om u heen kijkt: een huiskamer zo licht en kleurrijk zoals de oprichter van het Anker, Karel Kruithof het had bedoeld. Een ruimte waarin men tot rust kan komen, een ruimte waarin gesprekken gevoerd kunnen worden en waar we rustig kunnen vergaderen.
De ruimte waarin wij nu zitten, zal worden gebruikt om allerlei activiteiten te doen zoals yoga, smartlappenkoor maar ook kunnen we hier lezingen organiseren.
De ruimte hiernaast aan de andere kant wordt onze creatieve ruimte waarin kan worden geschilderd en geknutseld. Ruimtes waarin je, als het nodig is, iets kunt laten liggen. Immers dat was niet mogelijk in de oude ruimte. Daar moest aan het eind van de dag de boel opgeruimd worden om weer plaats te maken voor de voetbal.

Ik wil dan ook van deze plaats de mensen heel hartelijk bedanken voor hun inzet om van ongezellige klaslokalen een fantastisch onderkomen te maken, en ik wil nog even onze oprichter aanhalen, Karel Kruithof: die wilde een eigen huis op een aantrekkelijke plek met een eigen sfeer, met warme en heldere kleuren die laten zien dat er leven is. De eigen plek zou een computerruimte en een bibliotheek moeten hebben. ’t Anker zou zeker 3 dagen en wellicht een avond per week open moeten zijn voor veel gasten, ook mannen. Hij wenste een stabiele, gezonde financiële situatie, veel positieve publiciteit, een actuele en levendige website, een effectieve benadering van zorgverwijzers, voldoende getrainde gastvrouwen en -heren.
Heel veel van deze wensen zijn uitgekomen, kijkt u maar om u heen. En de andere wensen? Daar gaan wij aan werken!

Straks wil ik met u een toost uitbrengen op de toekomst van ons Anker en wil ik samen met alle vrijwilligers, bestuur en coördinatoren aan het werk gaan om die wensen te laten uitkomen die onze oprichter had maar ook Chris Gispen die hier helaas niet bij aanwezig is. Iedereen weet hoe het is gegaan en om hem niet te vergeten is er op zaterdag, 28 september op de burendag besloten samen met de gemeente om het schoolplein, zodra dat gereed is, de naam CRIS GISPENPLEIN te geven. Wij zullen dit samen met de dochters van Chris ceremonieel vieren en onthullen!

Ik dank u allen voor uw aandacht en voor de belangstelling voor ons Anker en ik stel voor dat wij straks het glas heffen op de toekomst van ons Anker: een plek voor iedereen die in aanraking komt met kanker, als patiënt, als oud-patiënt, als naaste of als nabestaande.

Bart J.M. Top 1-10-2019