Oproep deelname aan onderzoek werkhervatting

Een succesvolle terugkeer naar de werkvloer vormt voor een werknemer een belangrijk aspect van het herstel na kanker. Financieel, maar ook sociaal. Onderzoek laat zien dat werkgevers een belangrijke rol spelen bij die werkhervatting. Maar zij vertellen ook dat ze daar hulp bij kunnen gebruiken.
Een website die werkgevers helpt bij uw begeleiding.
Die hulp ontwikkelen we bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, een afdeling van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Met een website die uw werkgever op een praktische manier ondersteunt om met u in gesprek te blijven, tijdens elke fase van uw herstel.
Uw werkgever vindt er tips, checklists voor goede gesprekken en voorbeeldfilmpjes. Alles om te zorgen dat u zich niet alleen gesteund weet door uw werkgever, maar straks ook succesvol terugkeert naar uw werk.

We hebben uw hulp nodig bij dit onderzoek.
De eerste versie van onze website voor werkgevers staat klaar. Nu start het onderzoek naar het effect van de website. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Daarom vragen we u om mee te doen aan ons onderzoek.

Voor verdere informatie zie de informatiebrief.

Downloads