Aanpassingsproblemen bij of na kanker

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en impact op relaties. Als de problemen ernstig zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis.

Psychologische hulp is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen.

Er is een pilot gestart voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Met als doel om te kijken wat de invloed van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de behoefte aan zorg bij (ex-)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis.

De resultaten van de pilot dragen bij aan de besluitvorming rond de financiering van de behandeling van de aanpassingsstoornis bij kanker.

Verdere informatie kun je vinden bij het Integraal Kankercentrum Nederland

Zie link.

Links

Aanpassingsproblemen bij of na kanker