Vaktherapie en oncologie

Vaktherapie (beeldende therapie, muziektherapie, PM(K)T, danstherapie, dramatherapie en speltherapie) wordt steeds vaker ingezet in de behandeling van psychosociale klachten van mensen die leven met of stervende zijn aan kanker.

Ondanks dat vaktherapeuten opgenomen zijn in de verwijsgids oncologie en dat muziektherapie en beeldende therapie aanbevolen worden als preventieve interventie in de richtlijn aanpassingsstoornis bij kanker van het Trimbos, weten veel patiënten de weg naar een vaktherapeut nog niet te vinden.

Het kennisnetwerk vaktherapie en oncologie is daarom hard aan het werk om de bekendheid van vaktherapie als behandelvorm zowel bij professionals als patiënten te vergroten. Ze zijn de eerste stappen aan het zetten in de ontwikkeling van een richtlijn 'vaktherapie en oncologie' voor opname in de richtlijnen databases van het IKNL.

Om voor meer mensen duidelijk te maken wat vaktherapie is, hoe het werkt en hoe patiënten en professionals de werking van vaktherapie ervaren is er eind 2016 een film gemaakt over muziektherapie en beeldende therapie.
In deze video zijn beelden te zien uit de therapieën en komen patiënten, therapeuten en medisch professionals aan het woord.

De film (van ongeveer 10 minuten) is te bekijken op onderstaande link.

Links

Vaktherapie in de oncologische zorg