Vacatures

Praktisch alle activiteiten in Inloophuis ’t Anker worden verricht door vrijwilligers. Het Inloophuis is twee dagen per week geopend. 

Betrokken dagcoördinator

Momenteel worden alle activiteiten gecoördineerd door onze vaste coördinatoren. De werkzaamheden nemen echter een dusdanige omvang aan, dat een uitbreiding gewenst is. 

Daarom zoeken wij op korte termijn een

COÖRDINATOR (m/v)

die samen met de huidige coördinatoren de activiteiten begeleidt.  

Wij zoeken iemand, die in staat is, in voorkomende situaties, een tweegesprek te voeren. Hij of zij moet open staan voor de gevoelens van onze gasten en zich betrokken tonen voor de soms moeilijke situaties van hen. Respect en begrip voor de gevoelens en houding van onze gasten zijn hier sleutelwoorden. Daarnaast moet de inzet van de vrijwilligers(die redelijk zelfstandig werken)  worden gecoördineerd terwijl ook de deskundigheid van hen dient te worden bewaakt. Kortom: een goede begeleiding van de vrijwilligers is één van de belangrijkste taken. 

Tevens neemt de coördinator deel aan het bestuursoverleg.

Samen met de huidige coördinatoren zal onderzocht worden hoe ’t Anker ook in de toekomst zijn doelstelling het best vorm kan geven. 

De werktijden zijn: 1 maal in de 2 weken op dinsdag en/of donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Hester Thasing is graag bereid om informatie te geven en is op dinsdag te bereiken onder telefoonnummer 06-45 69 21 00.


GASTVROUWEN EN GASTHEREN
(één of meer dagdelen per 14 dagen) 

Als gastvrouw of gastheer ontvang je onze gasten, biedt hen een luisterend oor, beantwoordt (telefonisch) vragen. Kernbegrippen zijn: actief luisterend, ondersteunend, betrokken, respectvol, sociaal vaardig, zelfstandig, in staat en bereid tot samenwerking en uiteraard met voldoende affiniteit tot de ziekte kanker en behandelingsmethoden. Als mens heb je onze bezoekers iets te bieden.

Wij vinden het belangrijk dat onze gastvrouwen en -heren voldoende levenservaring hebben en uit eigen ervaring of uit hun directe omgeving weten wat de diagnose kanker betekent.

Werktijden zijn: dinsdagochtend / donderdagochtend van 09.30 tot 12.45 uur en dinsdagmiddag / donderdagmiddag van 12.45 uur tot ± 16.30 uur.


Muzikale vrijwilliger voor het Smartlappenkoor

Speel je niet onverdienstelijk accordeon of keyboard en heb je tijd en zin om mee te spelen met goedwillend, enthousiast amateur-smartlappenkoor? In het inloophuis ’t Anker wacht het koor ‘Licht het anker’ met smart op jou! Uitbreiding muzikale ondersteuning is dringend gewenst.

Het koor repeteert één keer in de twee weken op dinsdagmiddag (14.00 -15.30 uur) o.l.v. een dirigent en onder begeleiding van accordeon(s)/gitaar/drum.

Er is een smartlappenrepertoire aanwezig. Je moet alleen je eigen accordeon of keyboard meenemen.

 

Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die 't Anker op bepaalde terreinen willen helpen zoals bijv. promotie en fondsenwerving.

Interesse?
Wil je meer informatie dan kun je gerust bellen met Chris Gispen (tel. 06-51 41 55 55) of Hester Thasing (tel. 0297-54 07 99). Als je belangstelling hebt, stuur dan een schriftelijke reactie met een korte omschrijving van je motivatie, ervaring, aantal en beschikbare uren en natuurlijk je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer:

- e-mail naar: 
info@inloophuishetanker.nl

- post naar:
   
Stichting Inloophuis ‘t Anker
Postbus 7
3640 AA Mijdrecht

Wij zullen daarna contact met je opnemen. Met jouw inzet kunnen wij nog meer mensen met kanker helpen!