Bestuur

Het beleid en de visie worden bepaald door een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten en draagt zorg voor de bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit:

     - Bart Top (voorzitter ad interim)

     - George Reurings (penningmeester; registeraccountant)

     - Pieter Koopmans (huisarts)

     - Edith Bruin (sociaal cultureel werkster)

     - Henk Mos

De dagelijkse leiding is in handen van coördinator Hester Thasing en Ria Berkelaar op de dinsdag en van coördinator Huub van Bemmelen op de donderdag. Voor de gasten en vrijwilligers zijn zij dan het aanspreekpunt.

Zowel de bestuursleden als de coördinatoren ontvangen geen beloning.

Het Inloophuis ’t Anker kan niet draaien zonder vrijwilligers. Als gast word je door hen ontvangen, zij bieden je een luisterend oor. Met al je vragen kun je bij hen terecht.  

==================================================

Beleidslijn rond alternatieve geneeswijzen binnen Inloophuis ’t Anker

Vrijwilligers van Inloophuis ’t Anker krijgen regelmatig vragen van gasten over alternatieve geneeswijzen. In verband daarmee is door het bestuur van de Stichting Inloophuis ’t Anker de volgende beleidslijn vastgesteld:

• Inloophuis ’t Anker biedt zelf geen geneeswijzen of therapieën aan, maar houdt zich uitsluitend bezig met psychosociale ondersteuning en lotgenotencontact.

• Als blijkt dat een gast meer hulp nodig heeft, wordt hij doorverwezen naar een professionele hulpverlener of instantie.

• Inloophuis ’t Anker gaat daarbij uit van de reguliere geneeswijzen en richt zich bij het verstrekken van informatie en adviezen uitsluitend op de reguliere geneeswijzen.

• Inloophuis ’t Anker propageert geen alternatieve geneeswijzen en houdt daarvan ook geen informatie bij.

• Inloophuis ’t Anker wijst het feit dat een gast zoekt in het alternatieve circuit niet af, maar zal gasten wel altijd de vraag stellen dit alleen in nauw overleg met de behandelend arts(en) te doen en zal stimuleren minstens op beide sporen te blijven lopen.

• Inloophuis ’t Anker realiseert zich dat de grens tussen regulier en alternatief niet altijd scherp te trekken is; er zijn bijvoorbeeld reguliere artsen die acupunctuur toepassen en oncologisch verpleegkundigen die binnen het ziekenhuis ‘therapeutic touch’-behandelingen geven.

==================================================

Inloophuis ’t Anker is aangesloten bij de landelijke organisatie van therapeutische centra en inloophuizen. Zie www.ipso.nl voor meer informatie.