Rabobank

Op 9 juni 2018 werd weer de Rabo Fietstocht georganiseerd. 

Per deelnemer zou de Rabobank een vast bedrag op onze bankrekening storten: 12 km = € 5,-, 30 km = € 10,- en 100 km = € 25,-.

Er waren meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. De routes liepen door het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen en men mocht zelf kiezen welke route er gefietst werd: ongeveer 30 kilometer maar 60 kilometer kon ook door twee routes van 30 kilometer te fietsen. Je ontving dan ook twee keer het bedrag. Er was ook een speciale gezinsroute van 12 kilometer. 

In totaal hebben bijna 5153 fietsers deelgenomen aan de Rabo Fietstocht. Samen hebben ze €  72.275 bij elkaar gefietst voor 275 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen.

Een verenigingen heeft het maximale bedrag van 1500 euro bij elkaar gefietst.

Voor ons hebben 30 mensen gefietst met een totale opbrengst van € 442,50,--! Een heel mooi bedrag waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Hartelijk dank.

rabo-fietstocht