Rabobank

Op 11 juni 2016 werd weer de Rabo Fietstocht georganiseerd. 

Per deelnemer zou de Rabobank een vast bedrag op onze bankrekening storten: 12 km = € 5,-, 30 km = € 10,- en 100 km = € 25,-.

Er waren meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. De routes liepen door het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen en men mocht zelf kiezen welke route er gefietst werd: ongeveer 30 kilometer maar 60 kilometer kon ook door twee routes van 30 kilometer te fietsen. Je ontving dan ook twee keer het bedrag. Er was zelfs een speciale gezinsroute van 12 kilometer. 

In totaal hebben bijna 2761 fietsers deelgenomen aan de Rabo Fietstocht. Samen hebben ze €  29.395 bij elkaar gefietst voor 195 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen.

Vier verenigingen hebben het maximale bedrag van 750 euro bij elkaar gefietst.

Voor ons hebben 42 mensen gefietst met een totale opbrengst van € 465,-! Een heel mooi bedrag waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Hartelijk dank.

rabo-fietstocht