Over kanker

Aantal gevallen van kanker in dertig jaar verdubbeld

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat 116.000 Nederlanders in 2018 de diagnose kanker hebben gekregen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1990. Dit past in de negatieve trend dat steeds meer mensen kanker krijgen en hiermee blijft de ziekte doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Borstkanker is de meest geconstateerde vorm van kanker onder vrouwen en bij mannen is dat prostaatkanker. Inmiddels overleeft 64% van de mensen de ziekte en dat aantal wordt gelukkig steeds hoger. Er zijn nu ongeveer 800.000 Nederlanders die leven met of na kanker.

Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. De stijging wordt met name verklaard doordat de bevolking sterk is gegroeid en dan vooral het aantal ouderen, waarbij kanker het meeste voorkomt. Gecorrigeerd voor de toename van de gemiddelde leeftijd, steeg het percentage mensen dat kanker krijgt tussen 1989 en 2011 gestaag en is sindsdien op hetzelfde niveau gebleven. Huidkanker is hierop een uitzondering, er is met name in het laatste decennium een sterke stijging in het aantal mensen dat huidkanker krijgt. Verdere informatie kun je vinden op www.cijfersoverkanker.nl

Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste patiënten psychische problemen ervaren. Deze problemen zijn veelal terug te voeren op het levensbedreigende en moeilijk beheersbare karakter van de ziekte.

Bij veel mensen met kanker bestaat de behoefte aan contact met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. Zij willen vooral hun verhaal kunnen vertellen. Daarnaast hebben zij  behoefte aan informatie, ontspanning, groepsgesprekken e.d.

 

meest-voorkomende-kankersoorten aantal-nieuwe-patienten aantal-diagnoses