Sponsortocht voor 't Anker! Ideaal voor de elektrische fiets.

Op 2 juni wordt door TTC De Merel en WTC Woerden een goededoelentocht georganiseerd: Groene Hart Classic 2019.

Het doel van deze fietstocht is om meer bekendheid te vragen voor twee Inloophuizen in de regio.
Het gaat om ons en inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden. Allebei, gevestigd in het Groene Hart, bieden een ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Iedereen die met kanker in aanraking is gekomen, patiënten, ex-patiënten, naasten of nabestaanden kunnen hier terecht om hun ervaringen te delen met lotgenoten of deel te nemen aan uiteenlopende activiteiten.

TTC de Merel en WTC Woerden organiseren al jaren een uitgepijlde fietstocht waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar zal voor de vierde maal de opbrengst ten goede komen aan de beide Inloophuizen, zodat wij o.a.de openingsuren kunnen uitbreiden naar de avonduren en nieuwe activiteiten kunnen opzetten.

Er worden drie fietsroutes uitgezet: 40 km, 70 km en 100 km. Deze routes worden met de bekende gele Merel bordjes aangegeven, zodat verkeerd rijden onmogelijk is. De vertrektijden zijn:

08.00 - 10.00 uur (100 km)
08.00 - 11.00 uur (70 km)
08.00 - 12.00 uur (40 km)

De sluitingstijd is 16.00 uur

Er kan zowel vanuit Mijdrecht (bij Tennishal De Ronde Venen) als Woerden (bij WTC Woerden, Waardsedijk 40) worden gestart, de inschrijvingskosten bedragen € 5,- voor de 40 km tocht en € 7,00  voor de 70 en 100 km (meer mag ook). Op beide locaties zorgen de vrijwilligers van de Inloophuizen voor iets lekkers waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Zet deze datum in je agenda, doe mee en stimuleer mensen in jouw omgeving om ook deel te nemen. De fietstocht is geschikt voor elke fiets, vooral de 40 km is ideaal voor de elektrische!

Downloads

img-20170521-113413904