Afscheid Bert als coördinator op 3 januari 2017

Wie had dat gedacht…van coördinator naar gastheer

Na 10 jaar als coördinator werkzaam geweest te zijn, heeft Bert Schaap per 1 januari 2017 zijn coördinatorschap neergelegd. Als enthousiasmerend, betrokken en betrouwbare coördinator was hij lange tijd soms elke openingsdag aanwezig in ’t Anker. Zijn medecoördinatoren aansturend, “zijn” gasten verwelkomend en begeleidend, geïnteresseerd in en betrokken bij ieders lief en leed. Op de achtergrond van alles organiserend, bedenkend en op die manier altijd maar bezig met “zijn kindje”, het Anker.

Na al die jaren was het genoeg; Huub van Bemmelen en Hester Thasing namen het coördinatorschap samen over. En Bert zag dat het goed was…
Natuurlijk wilde Bert niet helemaal losgeslagen zijn van ’t Anker; gelukkig blijft hij als gastheer een keer in de veertien dagen dienstbaar aan alle aanwezige gasten. Hij blijft de twee wekelijkse Rondetafelgesprekken leiden. En ook achter de schermen vervult hij nog vaak een mooie rol.

In mei verblijdde het bestuur op de jaarlijkse IPSO-trainingsdag van de gastvrouwen in De Hoef een verraste Bert met een mooi afscheidscadeau.

Gasten en medewerkers van ’t Anker zijn Bert veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet, voor en na 1 januari 2017.

 

img-20170103-154531419-hdrimg-20170103-154610838img-20170103-154648969